Atēnu manifests

20 / 05 / 2011
Share 'Atēnu manifests' on Draugiem Share 'Atēnu manifests' on Facebook Share 'Atēnu manifests' on Google+ Share 'Atēnu manifests' on LinkedIn Share 'Atēnu manifests' on LiveJournal Share 'Atēnu manifests' on Pinterest Share 'Atēnu manifests' on Tumblr Share 'Atēnu manifests' on Twitter Share 'Atēnu manifests' on Wordpress Share 'Atēnu manifests' on Email

Pirmajā Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) kongresa dienā Atēnās Eiropas arodbiedrību delegāti no 36 valstīm nosūtījuši vēstījumu finanšu ministriem, mudinot tos mainīt finanšu sanācijas loģiku un ievērot sociālo partneru autonomiju. Latviju šajā Kongresā pārstāvēja Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs Pēteris Krīgers un priekšsēdētāja vietniece Līvija Marcinkeviča.

Izsakot pilnīgu solidaritāti un atbalstu darba ņēmējiem un arodbiedrību kustībai Grieķijā un citās valstīs, kuras ir smagi pārbaudītas ar dažādiem taupības pasākumiem, Kongress atzina, ka nekad nepieļaus tiešu vai netiešu iejaukšanos koplīgumu slēgšanas patstāvībā un algu veidošanas sistēmā.

ETUC norāda, ka algas nav ienaidnieks ekonomikai, bet tās ir kā motors un autonoms fakts sociālo partneru sarunās par darba koplīgumu, kas ir jārespektē.

Arodbiedrību konfederācija tāpat paziņojusi, ka cīnīsies par Eiropas jauno vienošanos – kurā darba ņēmēji iestājas pret bargo taupību valstu pārvaldē un par Eiropas ekonomikas pārvaldību, kura kalpo Eiropas iedzīvotāju interesēm, nevis tirgiem; saskaņotu plānu pret jauniešu bezdarbu un prioritātes darba apstākļu uzlabošanai visas Eiropas darba ņēmējiem.

ETUC apņemas pieprasīt efektīvu un stingru regulējumu finanšu tirgiem un reitingu aģentūrām, kā arī kampaņām. ETUC uzskata, ka sociālās pamattiesības ir prioritāte pār ekonomisko brīvību un lūdz nostiprināt šo principu Eiropas līguma sociālā progresa protokolā un Direktīvā par darba ņēmēju norīkošanu darbā.

► vēstules teksts angļu valodā [PDF]

► Kongresa pieņemtais “Atēnu manifests” [PDF]

Vēl šajā kategorijā:

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply


Sociāldemokrāti Latvijā, Eiropā, pasaulē

Portāls Kreisie.LV nesaņem finansējumu no politiskajām partijām un nepārstāv tās publiskajā telpā.


  draugiem    maillist  maillist

Viedoklis PRET solidaritātes nodokli

Kreisie Vs. Labējie