Arodbiedrības – par sociālu Eiropu

Laikā no 2011. gada 16.-19. maijam Atēnās, Grieķijā, notiek 12. kārtējais Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) kongress ar devīzi “Mobilizēties sociālai Eiropai!” – tajā pulcēsies arodbiedrību delegāti no visām Eiropas valstīm, lai izstrādātu stratēģiju un darbības plānu turpmākai rīcībai, kā arī ievēlētu jaunu ETUC vadību uz nākamajiem četriem gadiem.

Eiropas arodbiedrības nosoda Eiropas Komisijas atbalstītos un Eiropas valdību īstenotos bargās taupības pasākumus, jo tie ar darba algu, sabiedrisko pakalpojumu, koplīgumu un darbinieku tiesību samazināšanu smagi skar Eiropas iedzīvotājus.

Kongresa pasākumiem ikviens var sekot līdz interneta vietnē http://www.etuc.org/congress2011, kur ir iespēja iepazīties ar kongresa darba kārtību, apaļā galda debatēm, dokumentiem un praktisko informāciju. Šajā vietnē kongress tiks atspoguļots arī audiovizuāli ar fotogalerijām un videoklipiem.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību ETUC kongresā pārstāvēs LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers, LBAS priekšsēdētāja vietniece L. Marcinkēviča, Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības (LTFJA) priekšsēdētājs I. Pavlovs un LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *