Bezdarba un nevienlīdzības draudi

Pasaules Banka, Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) un G20 valstu finanšu ministri aizvadītās nedēļas nogalē tikās, lai apspriestu situāciju pasaules ekonomikā un prioritātes sadarbībai attīstības jomā, tādēļ starptautisko arodbiedrību kustība aicina starptautiskās finanšu institūcijas (turpmāk tekstā – SFI) mainīt to politikas virzienu un pievērst vienādi lielu uzmanību gan valstu fiskālajiem deficītiem, gan nodarbinātības deficītiem, veicot saskaņotus pasākumus ar mērķi atbalstīt darba vietu radīšanu, kā arī izglītības un profesionālo prasmju apgūšanu.

avots: arodbiedribas.lv

Paralēli šīm sanāksmēm Vispasaules arodbiedrību konfederācijas (ITUC) ģenerālsekretāre Šarana Barova Vašingtonā piedalījās debatēs ar SVF rīkotājdirektoru Dominiku Štrausu Kānu, lai darītu zināmu arodbiedrību viedokli par SFI pienākumu pilnveidot valstu ekonomiku atveseļošanas programmas, lai nodrošinātu vienlīdzīgāku un ilgtspējīgāku izaugsmi.

Uzsverot G20 valstu nespēju samazināt bezdarbnieku skaitu, kas pašlaik ir visaugstākajā jebkad reģistrētajā līmenī, Š. Barovas teica: “G20 valstu sanāksmei 2011.gadā ir jāiezīmē izšķirošais moments, kad lietas sāk mainīties uz labo pusi, jo pretējā gadījumā pasaule pieredzēs vēl vienu globālās pārvaldības neveiksmi.” Viņa aicināja G20 un visas SVF dalībvalstis savās nacionālajās ekonomikas atveseļošanas programmās iekļaut nodarbinātības mērķus, un strādāt pie tā, lai izveidotu globālu sociālās aizsardzības minimumu, kuram viņa aicināja SVF un Starptautisko Darba organizāciju (SDO) kopīgi izstrādāt ilgtspējīgus finansēšanas mehānismus.

Papildus tam Š. Barova mudināja SVF atzīt pieaugošo politisko atbalstu finanšu darījumu nodokļu ieviešanai, kā arī aicināja atbalstīt finanšu darījumu nodokli, kas nodrošinātu to, ka finanšu sektors palīdz palielināt valsts budžeta ieņēmumus, lai segtu tās izmaksas, kas rodas katru reizi, kad finanšu sektors izraisa krīzi reālā un ražīgā ekonomikā. Viss Šaranas Barovas runas teksts angļu valodā ir pieejams ITUC mājaslapā.

Debašu laikā D. Štrauss Kāns atzīmēja rekordlielos bezdarba un nevienlīdzības līmeņus un paziņoja: “Tāpat kā mums izdevās savaldīt inflāciju pagājušā gadsimta 80-ajos gados, šajā desmitgadē mums vajadzētu vēlreiz nopietni ķerties pie pilnīgas nodarbinātības problēmas risināšanas”. Lai cīnītos ar pieaugošo nevienlīdzību, D. Štrauss Kāns kā galvenos paņēmienus minēja spēcīgus sociālās drošības tīklus apvienojumā ar progresīviem nodokļiem, investīcijas veselības aprūpē un izglītībā, kā arī koplīgumu slēgšanas tiesību nodrošināšanu (jo īpaši ekonomikās ar stagnējošām reālajām algām). Viņš pieminēja arī kopīgo darbu, kuru SVF pagājušajā gadā ir uzņēmies kopā ar SDO, un teica, ka “nodarbinātība un vienlīdzība ir celtniecības bloki stabilitātei un labklājībai” – pilns D. Štrausa Kāna runas teksts angļu valodā.

Globālo arodbiedrību paziņojums SVF/PB pavasara sanāksmēm, kā arī G-20 valstu finanšu ministru sanāksmei satur konkrētus arodbiedrību ieteikumus par to, kā SFI var sākt izmantot jaunu pieeju, lai sasniegtu vienlīdzīgāku un ilgtspējīgāku izaugsmi. Šādā modelī strādājošie, pensionāri un bezdarbnieki – pasaules ekonomiskās un finanšu krīzes lielākie upuri – nedrīkst nesamērīgi uzņemties nacionālo fiskālo konsolidāciju plānu radīto nastu. Šādus plānus ir jārealizē tikai tad, kad ekonomikas atlabšanas process jau ir pavirzījies krietni uz priekšu, un tiem ir jābalstās ne tikai uz izdevumu samazināšanu, kā tas ir noticis daudzās pasaules valstīs, bet arī uz tādām nodokļu izmaiņām, kurām ir vismazākā ietekme uz nodarbinātības līmeni un kuras palīdz samazināt ienākumu nevienlīdzību. Fiskālās konsolidācijas plāniem būtu jāietver jauni ieņēmumu avoti, jo īpaši finanšu darījumu nodokļi, kas pirmo reizi vēsturē varētu nodrošināt ievērojamu ieguldījumu no finanšu sektora puses, lai atrisinātu tā radīto ekonomisko un finanšu krīzi.

Ir jāattīsta spēcīgākas sociālās aizsardzības sistēmas, lai mazinātu joprojām lielā nodarbinātības deficīta ietekmi. PB un SVF ir jāatbalsta Starptautiskās Darba organizācijas iniciatīva, kuru ir apstiprinājusi arī ANO, par globāla sociālās aizsardzības minimuma izveidošanu. Lai sasniegtu vienlīdzīgu un ilgtspējīgu izaugsmi, abām minētajām SFI ir jārīkojas atbildīgi, lai aizsargātu kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kas ir būtiski sabiedrības attīstībai, piemēram, izglītību un veselības aprūpi. Papildus tam SFI ir jānodrošina, ka to veiktie pasākumi atbilst galvenajiem darba tiesību standartiem, kā arī veicina siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanos visā pasaulē.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *