Brīves buramvārdus meklējot

Šodien gadījās kā fotogrāfam apmeklēt interesantas grāmatas prezentāciju. “Brīves buramvārdus meklējot” ir 1988. gada Latvijas Tautas Frontes lektoru konferences oriģināltekstu apkopojums, turklāt satur absolūti autentisku materiālu – kam par pierādījumu kalpo arī grāmatai pievienotais kompaktdisks ar runu ierakstiem.

Autors: Džerijs Šterns

Manuprāt, šis ir ļoti nozīmīgs materiāls, kas var mūsdienu cilvēkam, kas pieradis pie vārda un ideju brīvības, palīdzēt saprast tos ārkārtas apstākļus, kādos nācās darboties tā laika sabiedriskajiem aktīvistiem, kuri cerēja atgūt savai valstij Neatkarību.

Piedāvāju Jūsu uzmanībai dažus fotomirkļus, kas radušies prezentācijas pasākumā.

picasaView plugin: Could not load data from picasaweb.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *