Atkod nodokli!

Lai iesaistītu sabiedrību plašākā diskusijā par nodokļu slogu un tā sadalījumu, kā arī lai aicinātu piedāvāt savu skatījumu uz risinājumiem, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) martā īsteno informatīvo kampaņu “Darba ņēmējs par līdzsvarotu nodokļu politiku: Atkod nodokli! Iedod viedokli!”.

“Valdības pēdējā laikā pieņemtie lēmumi par grozījumiem nodokļu politikā, arī plānotās izmaiņas sociālās drošības jomā un citi lēmumi, kas maksājumu slogu darba ņēmējam padara smagāku, bet valsts pakalpojumu grozu padara mazāku, rada iespaidu, ka valdība ir pazaudējusi skatu uz “lielo bildi”. Vēlamies mudināt paskatīties uz šo kopējo ainu,” norāda LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers.

LBAS rīkotās kampaņas ietvaros iedzīvotāji tiek aicināti iesaistīties divās aktivitātēs – nodokļu ekosistēmas vizualizāciju konkursā un ideju forumā par priekšlikumiem valdībai nodokļu politikas un valsts budžeta jautājumos. Lai atklātu pašreizējo situāciju, iedzīvotāji ir aicināti pētīt esošo nodokļu sistēmu un piedalīties konkursā par Latvijas nodokļu ekosistēmas vizualizāciju. LBAS aicina izsekot un atklāt nodokļus, pētīt nodokļu maksāšanu tās dažādajos aspektos un veidot vizualizācijas, infografikas, zīmējumus, shēmas, diagrammas vai video kolāžas, kas politikas veidotājiem un arī sabiedrības pārstāvjiem atklātu esošo situāciju nodokļu ekosistēmā. LBAS aicina „atkost nodokli” – parādīt nodokļu slogu vienkārši un uzskatāmi, parādīt nodokļu dabu un cilvēku attieksmi pret tiem. Lai piedalītos konkursā, līdz 23. martam jāsagatavo un jāiesūta nodokļu sistēmas vizuālu attēlojumu uz e-pastu konkurss@lbas.lv.

► [konkursa nolikums]

“Ēnu ekonomika ir viena no būtiskajām problēmām, kas prasa risinājumu. Tomēr vēlamies raisīt diskusiju par to, kurā brīdī izvēle nemaksāt nodokļus kļūst no vieglprātīgas izvēles gūt personīgu labumu īstermiņā par neizbēgamu izvēli, kas jāizdara, lai izdzīvotu? Mēs vēlamies vērst uzmanību līdzsvarotai nodokļu un sociālo labumu politikai, iesaistīt cilvēkus nodokļu izzināšanā un izpratnes veidošanā par nodokļu slogu, pievēršot uzmanību tam, ko nozīmē maksāt nodokļus un kāds ir ieguvums, izvēloties oficiālu atalgojumu. Nedrīkst būt situācija, kurā godīgajiem nodokļu maksātājiem ir jāiznes nodokļu nasta arī par tiem, kas, apstākļu spiesti, saņem atalgojumu aploksnē un nerēķinās ar ilgtermiņa sekām gan pašu dzīvēs, gan tuvinieku, draugu un kaimiņu dzīvē,” uzsver P. Krīgers.

Līdz pat 31. martam ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts iesniegt savu priekšlikumu valsts nodokļu sistēmas līdzsvarotai attīstībai. Iedzīvotāji tiek aicināti iesniegt savas idejas un balsot par labākajām īpašā tiešsaistes platformā. Pēc balsošanas rezultātiem un izvērtēšanas posma ar labākajām idejām LBAS dosies pie Saeimas, lai piedāvātu citu skatījumu uz budžeta konsolidāciju. LBAS aicina “atkost nodokli””– skatīties dziļāk, plašāk nekā to ir izdarījusi valdība, skatīties no parastā cilvēka perspektīvas, un piedāvāt labākas alternatīvas.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *