Spēle tiem, kas mācās

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju aicina vispārizglītojošās skolas līdz 1.februārim pieteikt 10.-12.klašu skolēnus konkursam “Smārts. Spēle tiem ,kas mācās”. Tajā tiks skarti galvenie aspekti, kas jāņem vērā pirms došanās darba tirgū, īpašu uzsvaru liekot uz darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem.

“Katru dienu mēs saņemam sūdzības par darba tiesību un darba drošības pārkāpumiem. Nenoliedzami – pārkāpumi ir, tomēr cilvēkus spēcīgi ietekmē zināšanu un izpratnes trūkums par tiesībām un veidiem, kā tās aizsargā valsts likumdošana. Lai nerisinātu tikai nezināšanas un darba devēju patvaļas sekas, nepieciešama preventīva rīcība. Ar konkursu un to atbalstošajām aktivitātēm mēs veicināsim informētību un izpratni par darba tiesību un darba aizsardzības pamatiem tiem, kam profesijas izvēle un darba gaitas ir vēl tikai priekšā. Līdz ar to šie jaunieši būs drošāki un pārliecinātāki par savām tiesībām un pienākumiem un veidos savstarpēji atbildīgākas un cieņpilnākas attiecības ar darba devējiem – nākotnē spēs pastāvēt par sevi,“ piebilst Pēteris Krīgers, LBAS priekšēdētājs.

Konkursa “Smārts. Spēle tiem, kas mācās” mērķis ir veicināt vispārizglītojošo skolu skolēnu interesi un izpratni par darba tiesībām un darba aizsardzību, kā arī citām prasmēm un zināšanām, kas ir nepieciešamas sekmīgai karjeras uzsākšanai. Tā laikā skolas tiks aicinātas vairāk pievērsties jautājumiem, kas saistīti ar jauniešu gatavību sākt darba gaitas.

LBAS ir aicinājusi visas Latvijas vispārizglītojošās skolas līdzdarboties un mudināt 10.-12. klašu audzēkņus piedalīties konkursā, tā palīdzot viņiem paplašināt un nostiprināt zināšanas un izpratni par darba tiesībām un darba aizsardzību, iegūt konkurētspējīgas priekšrocības pirms došanās darba tirgū, attīstīt komandas sajūtu un sevis prezentēšanas prasmes.

Latvijas statistikas dati liecina, ka 65% no visiem nelaimes gadījumiem notiek ar darbiniekiem, kuru darba stāžs amatā ir bijis līdz trim gadiem. Vairāk nekā 30% no visiem cietušajiem nelaimes gadījumos ir bijuši jaunieši vecumā no 18 līdz 34 gadiem. Jaunos darbiniekus arī skar darba tiesisko attiecību parkāpumi: rakstveida darba līguma nenoslēgšana, neapmaksātas virsstundas, nepamatota atbrīvošana no darba un virkne citu pārkāpumu.

Konkurss norisināsies trīs kārtās. Pirmajā kārtā visi dalībnieki internetā atbildēs uz jautājumiem par darba tiesībām, darba aizsardzību, sociālo dialogu un arodbiedrību lomu. Pēc pirmās kārtas pusfinālos iekļūs katra reģiona (Vidzeme, Zemgale, Kurzeme, Latgale) un Rīgas piecas rezultatīvākās skolas. Tās pārstāvēs 10 skolēni, kuri kopsummā būs ieguvuši augstāko punktu skaitu. Savukārt finālā iekļūs viena zinošākā komanda no katra reģiona.

Reģionālie pusfināli un nacionālais fināls tiks filmēti un pārraidīti speciāli konkursam veltītajās pārraidēs Latvijas Televīzijā. Nokļūšana reģionālajos pusfinālos un nacionālajā finālā būs iespēja skolām un skolēniem nacionālā mērogā prezentēt savas zināšanas un prasmes darba tiesiskajās attiecībās un darba drošībā pirms darba gaitu uzsākšanas.

Katrs finālā uzvarējušās komandas skolēns saņems iPod Nano atskaņotāju. Uzvarētāju skola kā balvu saņems portatīvo projektoru, parējās 4 fināla komandu skolas balvā iegūs iespēju papildināt skolas bibliotēku 150 latu vērtībā.

LBAS konkursu rīko ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Konkurss tiek rīkots sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, to atbalsta Labklājības ministrija un Valsts darba inspekcija.

► Uzaicinājums piedalīties konkursā: [PDF]

► Konkursa “Smārts. Spēle tiem, kas mācās” nolikums: [PDF]

► Dalības pieteikums: [PDF]

Papildus informāciju iespējams iegūt, sazinoties ar LBAS ESF projektu vadītāju Ingu Svirsku (67035906, inga.svirska@lbas.lv) vai LBAS komunikāciju konsultanti Sigitu Lapsiņu (26377286, sigita.lapsina@lbas.lv).

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *