Par ko kļūs “Rīgas acs”?

Līdz šī gada 28. janvārim pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” aicina iesniegt alternatīvus priekšlikumus topošā tās meitas uzņēmuma “Rīgas acs” nosaukumam, sūtot tos uz e-pastu info@rigassatiksme.lv. Šis ir jauns daudzmiljonu projekts, kura iesākšanu Rīgas dome pamato ar vēlmi uzlabot sabiedriskā transporta pasažieru drošību, veicināt kustības grafiku atbilstību plānotajiem, kā arī ieviest vienotu informācijas sistēmu, kuras izmaksas sasniedz 4,5 miljonus latu.

Esošais projekts paredz, ka jaunā uzņēmuma darbībai nepieciešamā nauda tiks ņemta no uzņēmuma “Rīgas satiksme” pārējās saimnieciskās darbības peļņas, kā arī tiks piesaistīts kredītiestāžu vai citu investoru finansējums. Tomēr, atšķirībā no citu Eiropas pilsētu līdzīgiem projektiem, tajā netiks piesaistīts ES līdzfinansējums.

Jāpiebilst arī, ka sākotnējā informācijā par šo ieceri un arī domes lēmumprojektā minēts, ka tās ieviešana neprasīs dotācijas no pašvaldības budžeta vai ieņēmumiem no sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas, tomēr “Rīgas  satiksme” pašvaldībai norādījusi, ka sistēmas uzturēšanā šādas dotācijas būs nepieciešamas.

Līdz 2014. gada beigām 861 transporta vienības aprīkošanai ar telemātikas un videonovērošanas ierīcēm tiks tērēts mazliet vairāk par 4 miljoniem latu, neskaitot PVN. Savukārt, par meitas uzņēmuma darbinieku algām, transporta, telpu īres un sakaru izdevumiem ik gadu tiks tērēti aptuveni 90 tūkstoši latu, bet par speciālo programmu licencēm ik gadu uzņēmums šķirsies no aptuveni 700 tūkstošiem latu.

► Ar papildus informāciju par projekta būtību un iespējamo ietekmi uz Rīgas budžetu aicinām iepazīties, noskatoties pievienoto “De Facto” ziņu sižetu:

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *