Vienosies ar krievu arodbiedrībām

12 / 01 / 2011
Share 'Vienosies ar krievu arodbiedrībām' on Draugiem Share 'Vienosies ar krievu arodbiedrībām' on Facebook Share 'Vienosies ar krievu arodbiedrībām' on Google+ Share 'Vienosies ar krievu arodbiedrībām' on LinkedIn Share 'Vienosies ar krievu arodbiedrībām' on LiveJournal Share 'Vienosies ar krievu arodbiedrībām' on Pinterest Share 'Vienosies ar krievu arodbiedrībām' on Tumblr Share 'Vienosies ar krievu arodbiedrībām' on Twitter Share 'Vienosies ar krievu arodbiedrībām' on Wordpress Share 'Vienosies ar krievu arodbiedrībām' on Email

No 12. līdz 14. janvārim Maskavā risināsies Krievijas Neatkarīgo arodbiedrību federācijas (FNPR) 7. kongress, kurā piedalīsies arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs Pēteris Krīgers. Kongresa laikā notiks svinīga sadarbības līguma parakstīšana starp FNPR un LBAS.

Lai gan sadarbība starp Krievijas un Latvijas arodbiedrībām, arī vairāku nozaru līmenī, nekad nav apsīkusi, tomēr sadarbība starp FNPR un LBAS pirmo reizi tiks nostiprināta līgumā, ko parakstīs abu arodbiedrību konfederāciju priekšsēdētāji.

Avots: lbas.lv

Līgumu arodbiedrības noslēgs, apzinoties nepieciešamību kopīgi darboties, lai efektīvi aizstāvētu strādājošo intereses un tiesības, pasaules sabiedrībā vispāratzītās arodbiedrību tiesības un brīvības, arodbiedrību cienīgu lomu un vietu sabiedrībā; vadoties no vēlmes sadarboties draudzīgu un labu kaimiņattiecību veicināšanā starp abu suverēno valstu strādājošajiem un tautām. Gan LBAS, gan FNPR ir pārliecinātas, ka šo tiesību un brīvību īstenošana paredz jebkādas strādājošo diskriminācijas nepieļaušanu attiecībā uz rasi, reliģiju, tautību, dzimumu, politiskiem uzskatiem vai sociālo izcelsmi.

Kā Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas (ITUC) un tās Viseiropas Reģionālās padomes (PERC) biedri, abu valstu arodbiedrību konfederācijas aktīvi sadarbosies pasaules arodbiedrību kustības ietvaros, abpusēji informējot par savām pozīcijām un darbībām citās starptautiskās organizācijās un starptautiskajos pasākumos. Puses sadarbosies, stiprinot starptautisko solidaritāti un dažādu valstu arodbiedrību kustības vienotību sociālā progresa interesēs, aizstāvot tiesības uz demokrātiju un arodbiedrību brīvību, uz mieru un tautu drošību.

Krievijas un Latvijas puse sadarbosies arī arodbiedrību izglītības sistēmas un arodbiedrības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas jomā. Puses radīs apstākļus, lai organizētu kopējus pasākumus, atbalstīs tūrisma attīstību, lai stiprinātu draudzību starp tautām. Puses veicinās arodbiedrību preses izdevumu apmaiņu un praktisku kontaktu veidošanu starp preses izdevumu veidotājiem.

► Plašāk par FNPR kongresu: www.fnpr.org.ru

Vēl šajā kategorijā:

Tags: , , , , ,

Leave a Reply


Sociāldemokrāti Latvijā, Eiropā, pasaulē

Portāls Kreisie.LV nesaņem finansējumu no politiskajām partijām un nepārstāv tās publiskajā telpā.


  draugiem    maillist  maillist

Viedoklis PRET solidaritātes nodokli

Kreisie Vs. Labējie