Jaunumi nodokļu pasaulē

Arī šogad ir mainījušies nodokļi, kas vairāk vai mazāk, bet tomēr ietekmēs katra iedzīvotāja maciņu – gan konkrētos nodokļos maksājamās summas, gan ienākumus, gan preču un pakalpojumu cenas, kurās to ražotāji un pārdevēji iekļaus jaunās likmes.

Valsts prezidents pagājušajā nedēļā, 29. un 30. decembrī, izsludināja likumu “Par valsts budžetu 2011. gadam” un visus to pavadošos likumus, kas stājās spēkā 2011. gada 1. janvārī. Normatīvie akti ir publicēti oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vortālā likumi.lv.

Finanšu ministrijas (FM) mājaslapā ir atrodama informācija par normatīvo aktu izmaiņām no 2011. gada 1. janvāra, kurā ir ziņas par FM atbildības jomā esošajiem likumiem un Ministru kabineta noteikumiem un grozījumiem (nodokļu likumiem, budžeta vadību, pašvaldību finansējumu, darba samaksu).

Labklājības ministrija savā interneta vietnē detalizētāk ir paskaidrojusi izmaiņas sociālajā jomā, tostarp ar sociālā nodokļa maksājumiem saistītajos likumos un MK noteikumos.

Autore: Lidija Dārziņa, LV.lv

Iedzīvotāju nodokļi

Ar grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” no 26% uz 25% samazināta šī nodokļa likme. Likumā ir būtiski precizētas, kā arī papildinātas citas normas.

Piemēram, noteikts, ka, sākot ar 2011. gadu, fiziskās personas, kuru ienākums no kapitāla pieauguma nepārsniedz 100 latu mēnesī, deklarāciju par ienākumu no kapitāla varēs iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā vienreiz gadā. Likums arī paredz, ka no aplikšanas ar IIN atbrīvo 2010., 2011. un 2012. gadā bezdarbnieku gūtos ienākumus no Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” vai valsts budžeta līdzekļiem par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, kurus Nodarbinātības valsts aģentūra ir kvalificējusi par stipendijām.

Likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” grozījumi no 2011. gada 1. janvāra maina valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi, vispārējā gadījumā tā būs 35,09%, no tiem darba devējs maksās 24,09%, bet darba ņēmējs – 11% (līdz šim 9%).

Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” dubulto iepriekš par niecīgu uzskatīto nekustamo īpašuma nodokli mājokļiem – atkarībā no kadastrālās vērtības likme būs 0,2%, 0,4% un 0,6%. Atsevišķas grozītās normas stāsies spēkā tikai pēc viena gada, tostarp par dzīvojamo ēku palīgēku aplikšanu ar nodokli (jāatgādina, ka zemei IIN ir 1,5%, taču likums paredz, ka arī 2011. gadā tā maksājums nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru, neņemot vērā atvieglojumus, vairāk kā par 25 procentiem).

Jauns ir Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums. Tas aizstās līdzšinējo ikgadējo transportlīdzekļa nodevu un maksājumu par gūto labumu no darba devējam piederošas automašīnas izmantošanas privātām vajadzībām.

Likums paredz transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa diferenciāciju automašīnām, kas reģistrētas pēc 2005. gada 1. janvāra, atkarībā no vieglā automobiļa pilnās masas, motora tilpuma un jaudas, lielāku nodokļa likmi nosakot lielas jaudas un ekskluzīvām automašīnām.

Robežšķirtne diferencētā nodokļa nomaksai ir automašīnas pirmās reģistrācijas datums – sākot no 2005. gada 1. janvāra (reģistrācija ne tikai Latvijā), norāda FM. Finanšu ministrijas mājaslapā ir pieejams transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa kalkulators, kurā katrs vieglās automašīnas īpašnieks var pats aprēķināt 2011. gadā nomaksājamā nodokļa lielumu.

Likums paredz nodokļa atvieglojumus un atbrīvojumus lauksaimniekiem (par 50%), daudzbērnu ģimenēm (par 20%), invalīdiem, operatīvajam transportam, diplomātisko pārstāvniecību transportam.

Uzņēmējiem

Protams, ka nodokļi, ko maksā katrs iedzīvotājs (IIN, NĪN, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, Transportlīdzekļu ekspluatācijas likums), attiecas arī uz komersantiem. Taču ir izmaiņas arī uzņēmējdarbības nodokļa likumos – grozījumos likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” ieviesta nodokļa atlaide lielajām investīcijām.

Uzņēmēju ziņā ir arī pievienotās vērtības nodoklis (PVN), kaut gan tas vistiešākajā veidā attiecas uz patērētāju. Var uzskatīt, ka tieši PVN ir skārušas vislielākās pārmaiņas, jo par 1 procentu (no 21% uz 22%) ir palielināta šī nodokļa standartlikme, par diviem procentiem (no 10 uz 12%) palielināta atsevišķām precēm un pakalpojumiem piemērojamā samazinātā likme un visbūtiskāk pieaudzis PVN elektroenerģijai (atcelta samazinātā likme un PVN elektrības piegādei iedzīvotājiem no šā gada ir 22%).

Ministru kabinets 28. decembrī akceptēja grozījumus sešos MK noteikumos par PVN piemērošanas kārtību, ņemot vērā likumā par PVN veiktās izmaiņas, kā arī pieņēma jaunus MK noteikumus par PVN atmaksāšanas kārtību ES nereģistrētām apliekamām personām.

Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” nosaka degvielai ar 5% biodegvielas piemaisījumu piemērot nodokļa standarta likmi.

Palielināta akcīze bezalkoholiskajiem dzērieniem, līdz šim (par 100 litriem) nodokļa likme bija 4 lati, jaunā likme – 5,2 lati.

1. janvārī stājās spēkā jau iepriekš, pērn 28. oktobrī, Saeimā pieņemtajos Akcīzes likuma grozījumos noteiktās jaunās likmes atsevišķiem tabakas izstrādājumiem. Proti, cigāriem un cigarillām (par 1000 gab.) likme ir 24 lati (iepriekš 11 lati), smēķējamai tabakai (par 1 kg) – 29 lati (iepriekš 23 lati).

Latvija šogad ievieš citās Eiropas Savienības valstīs noskatīto finanšu stabilitātes nodevu. To maksās kredītiestādes saskaņā ar jauno Finanšu stabilitātes nodevas likumu. Nodevas likme ir 0,036 procenti.

Sociālās garantijas

Par 40 stundu darbu nedēļā minimālā mēneša darba alga šogad būs 200 lati, bet minimālā stundas tarifa likme – 1,189 lati. MK 2010. gada 30. novembra noteikumi Nr. 1097 “Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai” nosaka nodokļa maksātājam mēneša neapliekamo minimumu 45 latu apmērā, par katru apgādājamo – 70 latu (līdz šim šīs summas bija attiecīgi 35 lati un 63 lati).

Ar grozījumiem likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” noteikta valsts sociālās apdrošināšanas pamatprincipam (izmaksas atbilst iemaksām) atbilstoša bezdarbnieka pabalsta izmaksa par pēdējiem pieciem vai trim mēnešiem. Bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no 1 līdz 9 gadiem (ieskaitot) pabalstu pēdējos piecus mēnešus izmaksās šādā apmērā: divus mēnešus – 45 latus mēnesī, bet ne vairāk kā 75% no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta, pēdējos trīs mēnešus – 45 latus mēnesī, bet ne vairāk kā 50% no piešķirtā.

Bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no 10 līdz 19 gadiem (ieskaitot) bezdarbnieka pabalstu pēdējos trīs mēnešus izmaksās 45 latus mēnesī, bet ne vairāk kā 50% no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta.

Darba ņēmējiem acīmredzot rūpīgāk nāksies sekot arī sociālajiem maksājumiem. Jo persona būs apdrošināta pensijām (izņemot invaliditātes pensiju), ja darba devējs būs faktiski nomaksājis sociālās apdrošināšanas iemaksas (izmaiņas attiecas uz iemaksām par periodu no 2011. gada 1. janvāra). Ja darba devējs faktiski nebūs veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas, persona, sasniedzot pensijas vecumu, tās varēs nomaksāt pati.

Normatīvajos aktos paredzētas arī stingrākas sankcijas nodokļu nemaksātājiem. Labklājības ministrija pievērš uzmanību normai, kas paredz: ja darba devējs tiks pieķerts darbinieku nodarbinot nereģistrēti, nodokļu administrācija piedzīs sociālās apdrošināšanas iemaksas par trim mēnešiem (līdz šim – par vienu mēnesi).

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *