Par modernu tiesu administrāciju

10 / 01 / 2011
Share 'Par modernu tiesu administrāciju' on Draugiem Share 'Par modernu tiesu administrāciju' on Facebook Share 'Par modernu tiesu administrāciju' on Google+ Share 'Par modernu tiesu administrāciju' on LinkedIn Share 'Par modernu tiesu administrāciju' on LiveJournal Share 'Par modernu tiesu administrāciju' on Pinterest Share 'Par modernu tiesu administrāciju' on Tumblr Share 'Par modernu tiesu administrāciju' on Twitter Share 'Par modernu tiesu administrāciju' on Wordpress Share 'Par modernu tiesu administrāciju' on Email

Modernās tehnoloģijas, jaunus un līdz šim neierastus tehniskos risinājumus, internetu un elektroniskos pakalpojumus procesos, kas saistīti ar tiesu sistēmu, iedzīvotāji joprojām uztver piesardzīgi. Šāda piesardzība rodas gan tāpēc, ka cilvēkiem nav pārliecības par to, vai mūsdienu tehnoloģiju un saziņas iespējām var uzticēties, gan tāpēc, ka nepieciešams apgūt jaunas iemaņas un prasmes, lai tehnoloģijas tiešām atvieglotu nevis sarežģītu dokumentu kārtošanas procesu. Tāpēc, uzsākot Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālo projektu „Tiesu modernizācija Latvijā”, ir veikta Latvijas iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu, kāds ir sabiedrības viedoklis par moderno tehnoloģiju ieviešanu tiesvedības procesā. Aptauju īstenoja SKDS pētījumu centrs.

Autore: Līva Rancāne, tiesu administrācijas pārstāve

Interesanti, ka principā modernizācijas procesu atbalsta 69% aptaujāto, bet tikai 12% iedzīvotāju uzskata, ka modernās tehnoloģijas ieviest nav nepieciešams. Tajā pašā laikā par jauno tehnoloģiju drošību un uzticamību ir pārliecināta tikai ceturtā daļa aptaujāto. Lielākā daļa iedzīvotāju joprojām labprātāk informāciju meklē un saņem citos veidos, un aptauja rāda, ka 47% respondentu ar tiesu sazinās telefoniski vai to apmeklē personiski, neizmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas. Vairāk nekā puse (54%) aptaujāto atzīst, ka, kārtojot jautājumus ar valsts vai pašvaldības iestādēm, kā arī tiesām, priekšroku dod citām iespējām (personisks apmeklējums, dokumentu sūtīšana pa pastu vai faksu), nevis interneta izmantošanai. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji vairāk būtu jāinformē par iespējām, ko sniedz modernās tehnoloģijas tiesas procesa organizēšanā, un galvenokārt par šo tehnoloģiju lietošanas vienkāršību.

Aptauja apliecina, ka iedzīvotāji iecerētos tehniskos jauninājumus atzīst par nepieciešamiem. Īpaši svarīgi tas šķitis tiem, kuriem pēdējo gadu laikā pašiem ir bijusi saskarsme ar tiesu, un viņi tiesvedības procedūru efektivitātes uzlabošanu atbalsta – tieši šim nolūkam iedzīvotāji iesaka tiesās izmantot gan videokonferenču aparatūru (to atzinuši 35% aptaujāto), gan iespēju iesniegt dokumentus elektroniski (34%), gan arī skaņas ierakstu izmantošanu tiesas procesu laikā (33%), kā arī informācijas pieejamības nodrošināšanu par tiesām, to darbību un izskatāmajām lietām internetā (31%).

Analizējot aptaujas rezultātus, var izdarīt dažādus secinājumus, proti, iedzīvotāji uzskata, ka tehnoloģiskas izmaiņas tiesvedības procesā ir nepieciešamas, taču viņiem nav īsti saprotams tehnoloģisko jauninājumu ieviešanas un pielietošanas process. Tāpat arī moderno tehnoloģiju un elektroniskās dokumentu aprites iespējas un to lietderība jāizprot gan sabiedrībai, gan pašiem tiesu sistēmas darbiniekiem. Visbeidzot  tiesu sistēmu nepieciešams padarīt iedzīvotājiem vienkāršāku un pieejamāku. Tieši tāpēc Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros paredzēts īstenot ne vien moderno tehnoloģiju ieviešanu tiesās, bet veikt arī skaidrojošu darbu, lai gan iedzīvotājiem, gan tiesu sistēmā strādājošiem profesionāļiem būtu skaidra izpratne par to, kā tehnoloģiskie jaunievedumi uzlabos tiesu sistēmas kvalitāti un palielinās tās pieejamību.

Vēl šajā kategorijā:

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply


Sociāldemokrāti Latvijā, Eiropā, pasaulē

Portāls Kreisie.LV nesaņem finansējumu no politiskajām partijām un nepārstāv tās publiskajā telpā.


  draugiem    maillist  maillist

Viedoklis PRET solidaritātes nodokli

Kreisie Vs. Labējie