Līdzdalības līmenis Rīgā

21 / 12 / 2010
Share 'Līdzdalības līmenis Rīgā' on Draugiem Share 'Līdzdalības līmenis Rīgā' on Facebook Share 'Līdzdalības līmenis Rīgā' on Google+ Share 'Līdzdalības līmenis Rīgā' on LinkedIn Share 'Līdzdalības līmenis Rīgā' on LiveJournal Share 'Līdzdalības līmenis Rīgā' on Pinterest Share 'Līdzdalības līmenis Rīgā' on Tumblr Share 'Līdzdalības līmenis Rīgā' on Twitter Share 'Līdzdalības līmenis Rīgā' on Wordpress Share 'Līdzdalības līmenis Rīgā' on Email

Latvijas Pilsoniskā alianse ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu veikusi pētījumu “NVO kapitāls Rīgā”, kura mērķis ir identificēt un atspoguļot sadarbības kvalitāti starp Rīgas pilsētas biedrībām, nodibinājumiem un pašvaldību kopš 2008. gada. Pētījums aptver tās biedrības un nodibinājumus, kas izvērš sabiedriskā labuma darbību, un tajā pētīta informācija, kas iegūta, veicot nevalstisko organizāciju aptauju un intervijas ar pašvaldības deputātiem un darbiniekiem, kā arī analizējot esošo tiesisko regulējumu un apkopojot citu pašvaldību labo pieredzi sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām.

Pētījuma noslēgumā secināts, ka nevalstisko organizāciju līdzdalības līmenis Rīgas pilsētas lēmumu pieņemšanas procesā kopumā ir zems. To ilustrē vienvirziena informācijas plūsma no pašvaldības puses, Rīgas domes izvēle iesaistīt/neiesaistīt NVO diskusijās par noteiktiem lēmumiem, pašvaldības ierosināta dienas kārtība konsultatīvajās padomēs, organizāciju zemā līdzdalība Rīgas domes komiteju sēdēs un to kūtrums atzinumu/priekšlikumu sniegšanā. Organizācijām plašāk jāizmanto tās leģitīmi pamatotā darbība – iesnieguma, priekšlikumu sniegšana Rīgas domei tās pārstāvēto iedzīvotāju vārdā.

Zems līdzdalības līmenis saistāms ar ierobežojumiem pašvaldības atvērtībā, savlaicīgas un vienkāršas informācijas sniegšanā, domes amatpersonu un nevalstisko organizāciju pārstāvju izpratnē par konstruktīvu sadarbību starp abām pusēm. Pašvaldība biežāk izvēlas iedzīvotājus, tajā skaitā organizācijas, informēt par notikušu aktivitāti, nevis topošu iniciatīvu. Līdz ar to organizācijas vēlu ir iesaistītas lēmumu pieņemšanas procesā. Tās nevis piedalās dienas kārtības vai noteiktu lēmumprojektu veidošanā, bet gan tikai lēmumu pieņemšanas procesa uzraudzības posmā.

Aicinām Jūs iepazīties ar pilnu pētījuma informatīvo bāzi, secinājumu izklāstu un izstrādātajiem priekšlikumiem: [PDF]

Vēl šajā kategorijā:

Tags: , , ,

Leave a Reply


Sociāldemokrāti Latvijā, Eiropā, pasaulē

Portāls Kreisie.LV nesaņem finansējumu no politiskajām partijām un nepārstāv tās publiskajā telpā.


  draugiem    maillist  maillist

Viedoklis PRET solidaritātes nodokli

Kreisie Vs. Labējie