Darba tiesības

01 / 12 / 2010
Share 'Darba tiesības' on Draugiem Share 'Darba tiesības' on Facebook Share 'Darba tiesības' on Google+ Share 'Darba tiesības' on LinkedIn Share 'Darba tiesības' on LiveJournal Share 'Darba tiesības' on Pinterest Share 'Darba tiesības' on Tumblr Share 'Darba tiesības' on Twitter Share 'Darba tiesības' on Wordpress Share 'Darba tiesības' on Email

30. novembrī noslēdzās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu organizētā sabiedrības informēšanas kampaņa par darba tiesiskajām attiecībām “Zini darba tiesības! Esi drošs!”. Tās mērķis bija veicināt Latvijas iedzīvotāju izpratni par darba tiesisko attiecību normām un to piemērošanu darba vietā.

Kampaņas mājas lapu www.darbatiesibas.lv laika posmā no 27.oktobra līdz 30.novembrim apmeklēja vairāk nekā 20 000 interesentu. LBAS darba tiesību konsultanti Rīgā, Madonā, Bauskā, Preiļos, Ventspilī, Dobelē, Smiltenē, Saldū, Krāslavā konsultēja iedzīvotājus par to, kā rīkoties gadījumos, kad darba tiesības ir pārkāptas. Konsultācijas tika sniegtas arī elektroniski, atbildot uz mājas lapas sadaļā “Jautā konsultantam” saņemtajiem jautājumiem. Kopumā ar padomu tika palīdzēts vairāk nekā 300 interesentiem.

Avots: LBAS preses relīze

“Kampaņas laikā pārliecinājāmies, ka galvenās problēmas Latvijas darba tirgū ir saistītas ar savlaicīgu darba samaksas veikšanu un darba laika ievērošanu. Lai arī darba ņēmējiem ir nostiprinājusies izpratne par darba līgumu kā nozīmīgu drošības garantu darba attiecībās, konsultācijās ar interesentiem noskaidrojās, ka darba ņēmēji ir diezgan pasīvi sarunās ar darba devējiem par tā noslēgšanu,“ piebilst LBAS darba tiesību konsultants Kaspars Rācenājs.

Vairākums konsultācijas saņēmušo cilvēku (38%) interesējās par darba samaksas piedziņu. Darba tiesisko attiecību izbeigšana un atjaunošana darbā interesēja 21% cilvēku. Lielākoties jautājumi bija par gadījumiem, kad nav ievērota atlaišanas procedūra, proti, uzņēmumos nav ievēroti uzteikuma termiņi; nav izvērtētas priekšrocības darbinieku skaita samazināšanas gadījumā; darbinieki tiek atlaisti slimības laikā vai bērna kopšanas atvaļinājuma laikā; darbinieki tiek atlaisti, pašiem nezinot; kā arī darbinieki tiek atlaisti, bet darba devējs par to neziņo Valsts ieņēmumu dienestam un neizdod dokumentus. Savukārt 14% interesējās par tādiem ar darba laiku saistītiem jautājumiem kā darba laika neievērošana, summētā darba laika radītās komplikācijas – nesamērīgas slodzes, virsstundu neuzskaitīšana un neapmaksāšana, kā arī piespiedu bezalgas atvaļinājumi vai gluži pretējas situācijas – gadījumi, kad darba devējs atsakās piešķirt atvaļinājumu.

Lai rosinātu sabiedrību aktīvāk aizdomāties par darba tiesību jautājumiem un to nozīmību ikdienas dzīvē, kampaņas iesākumā tika organizētas aktivitātes sociālajā portālā draugiem.lv. Portāla lietotāji tika aicināti atbildēt uz pieciem “dienas jautājumiem”, lai noskaidrotu izpratni par darba tiesiskajām attiecībām. Kopumā aptaujā piedalījās vairāk nekā 200 000 respondentu, uz katru jautājumu vidēji atbildēja ap 40 000 respondentu.

Draugiem.lv lietotāju atbildes parādīja, ka lielākā daļa (79%) respondentu izprot darba līguma nozīmību – 43% respondentu atzina, ka tas ir nepieciešams un svarīgs dokuments, stājoties darbā, kamēr 36% piekrita, ka darba līgums ir stabilitātes un drošības garants darbiniekam. Līdzīgi kā konsultācijās ar darba tiesību ekspertiem, respondenti kā svarīgāko darba tiesību jomā atzinuši darba samaksu – 40% svarīgākais darbā ir savlaicīga darba algas izmaksa un precīza darba laika uzskaite.

31% respondentu atzina, ka jau ir bezdarbnieki, kamēr bailes zaudēt darbu pauž 19% respondentu. Neskatoties uz bailēm, 48% respondentu pauda pārliecību, ka gadījumā, ja viņus atlaistu bez brīdinājuma, viņi konsultētos ar juristu par savām tiesībām un vērstos tiesā. Tikai 9% atzina, ka nezinātu, kā rīkotos šādā situācijā.

Kampaņas laikā televīzijā un kinoteātros Valmierā, Siguldā, Liepājā un Daugavpilī tika demonstrētas animācijas filmiņas par populārākajiem darba tiesību jautājumiem. Pavisam kampaņā tika sagatavoti vairāk nekā 150 000 eksemplāru informatīvo materiālu. Tie tika izplatīti interesentiem publisko konsultāciju laikā, interaktīvās ekspozīcijās tirdzniecības centros Alfa un Mols, kā arī citu LBAS aktivitāšu ietvaros – izstādēs un konkursā profesionālo skolu audzēkņiem Profs.

Kampaņas mājas lapā www.darbatiesibas.lv joprojām ir iespējams iepazīties ar galvenajiem darba tiesību jautājumiem, biežāk uzdotajiem jautājumiem un atbildēm uz tiem, uzdot sev aktuālo jautājumu kādam no sešiem LBAS darba tiesību konsultantiem. Līdz 20.decembrim sadaļā “Tavs darba devējs” ir iespējams nobalsot par atbildīgāko darba devēju – uzņēmumu, kas rūpējas par savu darbinieku tiesību ievērošanu. Pagaidām balsojumā ir pieteikti 34 uzņēmumi. Tā uzvarētājs tiks godināts LBAS labas sociālās partnerības apbalvošanas pasākumā „Sadarbības partneris 2010” 2011.gada 6.janvārī.

Vēl šajā kategorijā:

Tags: , , , , ,

Leave a Reply


Sociāldemokrāti Latvijā, Eiropā, pasaulē

Portāls Kreisie.LV nesaņem finansējumu no politiskajām partijām un nepārstāv tās publiskajā telpā.


  draugiem    maillist  maillist

Viedoklis PRET solidaritātes nodokli

Kreisie Vs. Labējie