Sūdzība par veselības aprūpi pieņemta

Eiropas Ombuds ir pieņēmis izskatīšanai Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA), organizācijas “Sustento” un Latvijas Pacientu ombuda kopīgu sūdzību par to, ka Latvijas iedzīvotāji nevar saņemt pienācīgu veselības aprūpi. Parakstu vākšanā zem šīs vēstules aktīvi iesaistījušies arī Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (LSDSP) biedri.

LVSADA saņēmusi Ombuda informatīvo paizņojumu, kas liecina, ka vispirms Eiropas Ombuds vērtēja sūdzības atbilstību Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā un Eiropas Ombuda statūtos noteiktajiem atbilstības kritērijiem, pēc tam – vai ir pietiekams pamats sākt izmeklēšanu. Abos gadījumos lēmums ir bijis pozitīvs. Līdz ar to Ombuds ir vērsies pie Eiropas Komisijas priekšsēdētāja ar lūgumu sniegt attiecīgu atzinumu.

Sūdzību par Eiropas Komisijas rīcību, pasliktinot veselības apstākļus Latvijas iedzīvotājiem, LVSADA pamatoja ar Eiropas Savienības (ES) Pamattiesību hartu, kas cita starpā paredz, ka visiem ES politikas dokumentiem un aktivitātēm ir jānodrošina augsts līmenis cilvēku veselības aizsardzībā. 54 000 Latvijas iedzīvotāju parakstītā sūdzība ombudam tika nosūtīta septembra beigās. LVSADA pauž gandarījumu, ka Latvijas iedzīvotāju sauciens pēc palīdzības ir sadzirdēts, un cer, ka tam būs konkrēti rezultāti.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *