Kam skanēs zvans?

Ne vienu vien reizi esam dzirdējuši, ka Latvijā ir divreiz dārgāki ceļi kā citur Eiropā – un mēdz sacīt arī, ka tai pat laikā divreiz sliktāki… Līdz šim gan tās bija vairāk tādas kā baumas, tautas mēļošana. Tagad šīs baumas ir nonākušas Eiropas atbildīgo institūciju sasniedzamības lokā – un to vadītāji sākuši ausīties: kas īsti notiek Latvijā?

Autors: Atis Lejiņš, Brīvības un solidaritātes fonda priekšsēdētājs

Lai noskaidrotu situāciju, Eiropas Komisija atsūtījusi vēstuli LR Finanšu Ministrijai par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) līdzekļiem ceļu būvniecībai Latvijā, kurā paustas bažas par šo līdzekļu efektīvu pielietojumu.

Vēstulē uz divām lapām ietverti seši izvērsti jautājumi par ceļu konstrukciju kvalitātes monitoringu, sertifikācijas aspektiem, sīku tehnisko specifikāciju un prasību iekļaušanu līgumos, problēmu operatīvu identifikāciju un novēršanu, procedūru kontroli katrā darba pakāpē, atbildīgo iestāžu (tai skaitā Satiksmes Ministrijas) plānveida darbu un kompetenci, izmantoto materiālu kvalitātes atbilstību, izmaksu kontroli utjp.

Nu būs joki mazi – ja vietējā līmenī šādas tādas nesakritības vienmēr ir ar laiku noklusinātas un nepareizie gali noslīcināti pareizajos ūdeņos, Eiropas līmenī eksistē konstitucionālas metodes, ar kurām šos ūdeņus nosusināt un visu noslēpto informāciju atkal celt gaismā. Stunda ir situsi – kādas būs sekas?

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *