Digitālās šķirtnes problēma

08 / 10 / 2010
Share 'Digitālās šķirtnes problēma' on Draugiem Share 'Digitālās šķirtnes problēma' on Facebook Share 'Digitālās šķirtnes problēma' on Google+ Share 'Digitālās šķirtnes problēma' on LinkedIn Share 'Digitālās šķirtnes problēma' on LiveJournal Share 'Digitālās šķirtnes problēma' on Pinterest Share 'Digitālās šķirtnes problēma' on Tumblr Share 'Digitālās šķirtnes problēma' on Twitter Share 'Digitālās šķirtnes problēma' on Wordpress Share 'Digitālās šķirtnes problēma' on Email

Pieejas trūkums ciparu un informācijas tehnoloģijām var būt svarīgs sociālās un ekonomiskās atstumtības faktors. Kā pakalpojums, kas salīdzināms ar tādiem sabiedriskajiem labumiem kā ceļi, ūdens un elektrība, platjoslas Interneta pieslēgums arvien vairāk tiek uztverts kā vēl viens sabiedriskais labums. Tāpēc ir svarīgi, lai augstas kvalitātes saziņas pakalpojumi tiktu piedāvāti par saprātīgām cenām visiem, neatkarīgi no to sociālajiem, ekonomiskajiem vai ģeogrāfiskajiem apstākļiem. Šādi pakalpojumi kļūst par svarīgu instrumentu, kas veicina ekonomisko un sociālo iekļautību, kā arī teritoriālo sasaisti.

Autors: Māris Grīnvalds

Vietējām un reģionālajām pašvaldībām ir noteicoša loma pieejama platjoslas Interneta pieslēguma nodrošināšanai gan pilsētās, gan attālinātās vietās. Turklāt, šo pakalpojumu piedāvājuma izstrādei ir kopējs trūkums, proti, biznesa neveiksmes risks – vai nu necilie prognozētie ieņēmumi attur privātos operatorus no ieguldījumiem infrastruktūras izveidē, vai nu reljefs un ģeogrāfiskās īpatnības padara to par īpaši sarežģītu un apgrūtinošu uzdevumu. Daudzas vietējās un reģionālās pašvaldības uzņemas pilotprojektu vadību, kuru mērķi ir gan e-pakalpojumu pieejamības atšķirību novēršana, gan jaunu un uz pilsoņu iesaisti orientētu publisko e-pakalpojumu rīku attīstīšana. Tām ir arī izšķiroša loma IT prasmju un atbilstošas apmācības veicināšanā, it īpaši tajās sensitīvajās iedzīvotāju grupās, kam ir būtiski vājāka IT kompetence, piemēram, veco ļaužu, ekonomiski neaktīvo un mazāk izglītoto cilvēku vidū.

Atjaunotajā Lisabonas stratēģijā un Eiropas 2020. gada stratēģijā nepieciešamība investēt informācijas un saziņas tehnoloģijās ir atzīta par prioritāti un vienu no galvenajiem attīstības mērķiem. Patiesību sakot, digitālā sabiedrība, tāpat kā izglītība un jaunrade – tās ir neatņemamas gudrās izaugsmes sastāvdaļas. Tieši tāpēc Eiropas 2020. gada stratēģijā viena no septiņām galvenajām iestrādātajām vadlīnijām paredz „Eiropas digitālās dienas kārtības” [PDF] ieviešanu, lai paātrinātu lielātruma starptautisko tīklu izbūvi un paplašinātu labumus no vienotā digitālā tirgus izveides mājsaimniecībām un uzņēmumiem.

Ņemot vērā to, ka šī tēma ir viens no svarīgākajiem Eiropas Sociāldemokrātu Reģionu komitejas grupas dienaskārtības jautājumiem, „Atvērto dienu 2010” programmas ietvaros tika rīkots tematisks darba seminārs, kurā piedalījās grupas un komitejas vadītāji, ASV vēstnieks Eiropas Savienībā, kā arī komitejas biedri, kas izstrādā saistītos ziņojumus. Kā atzīmēja semināra dalībnieki, platjoslas pieslēguma neesamība ir nopietns [attīstības] traucēklis, jo tehnoloģiju neapgūšana atņem virkni iespēju un iedragā konkurētspēju. Šādi raugoties, visiem pieejama platjoslas pieslēguma pieejamība kļūst par cilvēktiesību jautājumu.

Diskusiju laikā tika pieminēti vairāku pilotprojektu rezultāti, piemēram, Francijā, kur pašvaldības rīkotie privātās partnerības pasākumi nodrošināja platjoslas pieslēgumu pilnīgi visām mājsaimniecībām, tādējādi, nosedzot agrākos „baltos plankumus”, kas bija radušies privāto telekomunikāciju kompāniju komerciālās neieinteresētības dēļ. Investīcijas šādos projektos var kļūt par izšķirošu elementu cīņai pret attālināto un lauku teritoriju depopulāciju. Eksperti bija vienisprāt, ka informāciju tehnoloģijas ir jauns „sociālais instruments”, kas kļuvis par svarīgu Eiropas Kopienas vietējās un reģionālās ekonomiskās un sociālās attīstības politikas sastāvdaļu. Tieši šī iemesla dēļ semināra noslēgumā tika īpaši atzīmēts, ka ātra un īpaši ātra platjoslas pieslēguma nodrošināšanu ir jāiestrādā Vispārējā pakalpojumu direktīvā [PDF].

Vēl šajā kategorijā:

Tags: , , , ,

Leave a Reply


Sociāldemokrāti Latvijā, Eiropā, pasaulē

Portāls Kreisie.LV nesaņem finansējumu no politiskajām partijām un nepārstāv tās publiskajā telpā.


  draugiem    maillist  maillist

Viedoklis PRET solidaritātes nodokli

Kreisie Vs. Labējie