Category: Viedokļi

Regresīvais – cik ilgi?

Arvien biežāk Latvijā tiek runāts par nepieciešamību ieviest uz progresīviem principiem balstītu nodokļu sistēmu. Ir skaidrs, ka esošais parlaments to neizdarīs. Tomēr jau rudenī situācija varētu mainīties, jo atbalstu progresīvai nodokļu sistēmai pauduši vairāki politiskie spēki, kas rudenī gaidāmajās vēlēšanās…

Ekonomista viedoklis

LETA video: Pretēji atsevišķu uzņēmēju un politisko organizāciju paustajai nostājai, ārvalstu pieredze liecina par to, ka progresīvo nodokļu sistēma ne vien atrisina daudzus sociālos jautājumus, bet arī veicina ekonomisko attīstību. Latvijai būtu ar steigu jāpārņem šī pieredze, uzskata uzņēmējs un…

Politiski “sociālās” kampaņas Latvijā

Socioloģiskie pētījumi parāda, ka Latvijā ir ārkārtīgi zems sabiedriski politiskās iesaistīšanās līmenis; tas ir krietni zemāks par vidējiem rādītājiem visā Eiropā. Cilvēki netic politiķiem un politikai kā tādai, jo uzskata, ka politiķi savu mērķu panākšanai nemitīgi maldina sabiedrību. Domājams, sabiedrības…

Latvijas iedzīvotāji partijās

Viens no iemesliem, kas varētu būt pamatā sabiedrības zemajam iesaistīšanās līmenim, ir radusies izteiktā plaisa starp cilvēkiem un varu – lielākoties informācijas trūkuma veidā. Cilvēki izrādās maz informēti par demokrātisko procesu lomu valsts attīstībā, personīgās iniciatīvas nozīmību. Un vienlaikus šis…

Apburtais loks Latvijas politikā

Pēdējo gadu notikumi liecina par Latvijā iestājušos smagu sabiedrības uzticības krīzi esošajai valsts varai, kas vienlaikus radījusi uzticības trūkumu jebkurai iespējamai alternatīvai – cilvēki vienlīdz netic pie varas esošajām partijām, kā arī faktam, ka kaut kas varētu mainīties, ja to…

Inovācijas ekonomikā

Nereti izskan viedoklis, ka Latvijas ekonomika jāveido uz inovāciju bāzes. Arī mūsu sabiedrībai jābūt balstītai uz inovācijām. Tā jau runājam gadu no gada, rakstām plānu pēc plāna, bet reālu rezultātu kā nav, tā nav. Ne plaukstošas vai pat vismaz normālas…

Informācijas aprite – jāuzlabo!

Mūsu valsts stratēģiskais mērķis ir veicināt jaunu uzņēmējdarbības veidu attīstību Latvijā. Diemžēl, kā to mūsu valdība ir pierādījusi jau neskaitāmas reizes, vārdi nesaskan ar darbiem. No vienas puses, tiek piedāvāti jauni risinājumi, kā cilvēks var uzsākt komercdarbību ar, itin kā,…

Latvijas veiksmīgai attīstībai

Progresīvā nodokļu sistēma ir viens no veidiem kā valstī piemērot nodokļus. Progresīvās nodokļus sistēmas būtība ir, ka tie sabiedrības dalībnieki, kas saņem lielākus ienākumus, attiecīgi, veic progresīvi lielākus sabiedriskos maksājumus. Tas nozīmē, ka bagātākie pilsoņi sniedz progresīvi lielāku ieguldījumu sabiedrībā,…

Par partiju kasēm

Pēdējā laikā ir radusies diskusija par politisko partiju finansējumu, taču trūkst vienota viedokļa un detalizēta skaidrojuma katrai no sistēmām. Es uzskatu, ka politiskās partijas Latvijā ir jāfinansē no valsts budžeta – jā, tiešām no nodokļu maksātāju naudas! Tomēr šobrīd Saeimā…

Parlamentārisma virzienā

Šeit dažu, pavisam īsu tēžu veidā izklāstītas tās idejas izmaiņām Satversmē, ko es piedāvātu, ja būtu tāda iespēja. Šīs idejas ir radušās gan pēdējo gadu laikā, gan arī pavisam nesen. Starp citu, sākotnējais raksta virsraksts bija “Par kromvelisku Latvija”. Domāts…